ZODIAC Robot Cybernaut NT 25,0m kabel--auto/ruční, ovládání na vozíku

 • Kód produktu:606911
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:40 990,08 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:49 598,00 Kč
   
 •   
   
ZODIAC Robot Cybernaut NT 25,0m kabel--auto/ruční, ovládání na vozíku
 
 

Čistí| dno, stěny, přesně naprogramovatelné| parametry bazé|nu, filtrační| plocha 3400 cm2, filtrační| schopnost 20 micronů, dá|lkové| ovlá|dá|ní| na panelu vozí|ku. pro bazé|ny do velikosti |25 x 7 metrů


ČISTÍ|CÍ| PROGRAM PRO KAŽDÝ| TVAR BAZÉ|NU
Při spu&scaron|tění| bazé|nový| robot CYBERNAUT NT vykoná|vá| sled přednastavený|ch pohybů uzpůsobený|ch pro konkré|tní| tvar bazé|nu. Celkem je možné| zvolit z 16 druhů bazé|nů, různý|ch velikostí| s rovný|m, svažitý|m, nebo kaská|dový|m dnem, do maximá|lní| velikosti 15x7m. Sprá|vný| program je nutné| zvolit pouze jednou, při první|m spu&scaron|tění|. Po té| jsou pohyby robota optimalizová|ny, tak aby bylo dosaženo dokonalé|ho či&scaron|tění| stěn a dna va&scaron|eho bazé|nu v co nejkrat&scaron|í|m čase.

RUČNÍ| NEBO AUTOMATICKÉ| OVLÁ|DÁ|NÍ| - MIKOPROCESOR
Jednoduchý|m přepí|ná|ní|m lze zvolit zda chcete bazé|nové|ho robota ří|dit ručně pomocí| ovlá|dací| skří|ňky umí|stěné| na přepravní|m vozí|ku, nebo automatický|m programem. Při přepnutí| na ruční| ovlá|dá|ní|, bude bazé|nový| robot vykoná|vat přesně vá|mi zadané| pohyby. Kdykoliv můžete přepnout zpět na automatický| program : CYBERNAUT začne vykoná|vat program v mí|stě kde byl přeru&scaron|en.
 |

 • CYBERNAUT NT: Nejpečlivěj&scaron|í| programová|ní|, rozsah pohybu, tvar pojezdový|ch vá|lců&hellip|každý| detail robota CYBERNAUT NT byl pečlivě navržen k optimalizaci vý|konu. A jestliže i tvarem se nepodobá| žá|dné|mu jiné|mu bazé|nové|mu robotu, je to proto, že je navržen hlavně a předev&scaron|í|m pro efektivitu.

  CYBERNAUT NT vá|m přinese v&scaron|echny vý|hody vysoce vý|konné|ho bazé|nové|ho čističe.
 • Napá|jení| : 230V 50Hz
 • Rychlost : 10 m/min
 • &Scaron|í|řka či&scaron|tění| (zá|běr) : 43 cm
 • Teoreticky vyči&scaron|těná| plocha za 1 hodinu : 260 m2
 • Vý|kon čerpadla : 20 m3/hod
 • Pří|kon : 120W
 • 16 programů pro tvar a velikost bazé|nu
 • 2 motory pro pohyb 1 pro či&scaron|tění|
 • Filtrační| kapacita : 20 mic
 • Filtrační| plocha : 3400 cm2
 • Rozměry robota : dé|lka 46cm x &scaron|í|řka 40 cm x vý|&scaron|ka 28 cm
 • Hmotnost robota : 9,1 Kg
 • 8 Kartá|čů
 • Roboty Cybernaut NT 17,5 m již nejsou dostupné|. Prodá|vá| se pouze varianta s 25 m |kabelem.
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura